ТАРИХИ РӨЛІ ЗОР БОЛМАҚ

23.04.2020ж

Бұдан бірнеше жыл бұрын елімізде латын әліпбиі туралы мәселе көтерілгенде, әсіресе сыртта жүрген қазақ жастары қатты қуанды.

Латынға көшу арқылыәлем қазақтарының басын қосуда үлкен жеңіске жетуге болады.Қазақ жазуының бірлікке келуіарқылы ел бірлігін нығайтуға,әлем қазақтарының мәдениетжәне тәжірибелерін алмастыруда игі істер атқарылар еді. Ұлткөсемі Әлихан Бөкейхановтың«Қазақтардың басын қоспай,қазақ қазақ болмайды» дегенсөзін естен шығармауымыз керек.«Қазақтың болашағы,кең мағынада алғанда, батыстан үйренуде». Латынға көшудіңүлкен арнасы батыстың ақаусызмәдениетін және өнеркәсіп техникасын қабылдауда және қазақхалқының әлем өркениеті мен руханиятына үлес қосып, өзелінің мемлекеттік идеологиясын бекемдеуде тарихи рөлі зорболмақ.

Тарих ғылымдарыныңдокторы, профессор Бүркіт Аяғанның пікірінше, латын  әліпбиіне көшу – заман талабы.Өйткені әлемнің 100-ден астаммемлекетінде латын әліпбиі қолданылады.

Б.ТЛЕУХАН.